**Please scroll down for English**
 Sinds 7 augustus zijn wij door IJsland aan het fietsen om geld op the halen voor het KoninginWilhelmina Fonds (KWF). Dit plan is ontstaan nadat mijn voormalige collega de diagnose voor kanker kreeg. Zijn droom is om het Noorderlicht te zien en aangezien IJsland een van de meest voorkomende landen is waar dit spektakel te zien is wat het duidelijk voor ons. Wij zullen minstens 3.000 kilometer door IJsland fietsen voor het goede doel.
We fietsen niet alleen in IJsland, nee, het is meer dan dat. We gaan de binnenlanden is waar we meerdere dagen tot weken geen supermarkt tegen zullen komen. Dit betekent dat we voedselvoorraden mee moeten nemen, dat we water moeten filteren en dat we kamperen in de natuur. Dit maakt het allemaal een nog grotere uitdaging, zeker als u weet dat wij nog nooit gefietst hebben!
Op deze website houden we u op de hoogte van onze avonturen in IJsland en het aantal kilomters dat we tot nu toe hebben gefietst. Als u ons wilt supporten, maar vooral het KWF wil steunen, aarzel dan niet om een donatie te geven via de KWF actie pagina!
Publicaties: 
 
**ENGLISH**
Since August 7th we are cycling around Iceland to raise money for the Dutch Cancer Foundation (KWF). This plan raised after my formal colleague got the diagnosis he had cancer. His dream is to see the Northern Lights and as Iceland is one of the most common countries to see this spectacle it was clear for us. We will cycle this 3000 kilometers around Iceland for charity. 
It is not just cycling what we do, it is more than that. We go into the Highlands where we won’t see a supermarket for several days to weeks. This means we have to carry a large food supply, we need to filter our own water and we need to camp in the wild. This makes the challenge even bigger, especially when we tell you that we never cycled before!
On this website we will keep you updated about our adventures here in Iceland and about the amount of kilometers we cycled so far. If you want to support us, but especially the Dutch Cancer Foundation, please don’t hesitate and give a donation via the KWF page
Publications: